Dr. Schmal József

Szakterületek

Társasági jog

Átfogó tanácsadás keretében segítek kiválasztani a Megbízómnak leginkább megfelelő társasági formát, az általános társasági joggal kapcsolatos tájékoztatáson felül vállalom:

  • a cégalapításhoz szükséges valamennyi okirat elkészítését;
  • működő társaságban való részesedésszerzéshez részvény- vagy üzletrész adásvételi szerződések megszerkesztését;
  • a kötelezően megtartandó, illetve cégadat változás jóváhagyásához szükséges társasági események (taggyűlés, közgyűlés stb.) jegyzőkönyveinek és más jogi dokumentációk készítését;
  • végelszámolással kapcsolatos okiratok szerkesztését;
  • a fentiekkel összefüggésben ellátom Megbízóim képviseletét a Cégbíróság, illetve az adott ügyben illetékes szervek és személyek előtt.
  • az e-Szigno Hitelesítés Szolgáltató által kibocsátott minősített elektronikus aláírás létrehozására alkalmas tanúsítvánnyal és hitelesítő kártyával rendelkezem, elektronikus cégeljárásra jogosult vagyok.

Ingatlanjog

Tulajdoni lapok, ingatlan-nyilvántartási térképek, egyéb földhivatalnál fellelhető iratok beszerzése, a jogügyletek előkészítő mozzanataként.

Adásvételi, csere, ajándékozási, eltartási és öröklési szerződés kapcsán az adott szerződéstől függően, az ügyfelek képviselete a földhivatali eljárásban.

Haszonélvezeti joggal kapcsolatos szerződések elkészítése.

Külföldi magán- és jogi személyek által megszerezni kívánt ingatlanok esetében, a megfelelő adásvételi szerződés elkészítése, engedélyköteles jogügylet esetén a hatósági engedélyek megszerzése, a külföldi megbízó képviselete a hatósági engedélyt megadó közigazgatási szerv és más hatóság előtt.


Munkajog

Munkaszerződések szerkesztése, módosítása, megszüntetése, munkaköri leírások elkészítése, dolgozóval szemben meghozott különféle munkáltatói döntések, intézkedések, előzetes és utólagos, jogi szempontú véleményezése.

Megbízási szerződések elkészítése, véleményezése.


Jogi tanácsadás

A jog útvesztőiben vállalom minden megfontolást igénylő kérdésben a jogi tanácsadást, az oldalon feltüntetett szakterületeken. A személyes konzultáció keretében sor kerül az ügy elemzésére, az iratok megtekintésére, valamint minden fontos körülmény számbavételére.

A tényállás megismerését követően a jogszabályok és a bírói gyakorlat ismeretén alapuló megfontolt és felelősségteljes jogi vélemény kialakítására kerül sor. Az esetek többségében rövid idő alatt megválaszolom minden kérdését és általában megoldást is találok jogi problémájára.

Ügyfeleimnek azt ajánlom, hogy a nagyobb baj megelőzése érdekében, még az ügy kezdeti stádiumában vegyék igénybe a szolgáltatást annak érdekében, hogy tisztában legyenek jogaikkal. A jogi tanácsadás keretében jogi véleményt és segítséget adok egy tervezett per megindításához, a per esélyeinek latolgatásához vagy a folyamatban lévő perben a védekezési taktika kialakításához. Szerződés aláírása előtt segítséget nyújtok a tervezett szerződés véleményezésében.


Munkadíj

Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét - a tisztesség és a méltányosság szem előtt tartásával -, a felek minden esetben előre, egyedileg és együttesen határozzák meg.

Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) jellemzően függ attól, hogy az ügy mennyire összetett, mekkora az ügylet tárgyának értéke, és ennek ellátásához milyen mértékű ügyvédi felelősség tartozik.

Tekintettel arra, hogy az ügyvédi munkadíjat nem áll módomban feltüntetni az ügyvédi honlapokra vonatkozó szabályozások tiltó rendelkezései miatt, ezért az ügyvédi munkadíj összegét, az Ön erre irányuló kérésére, telefonon vagy e-mail-ben küldöm meg Önnek.